14548555250 ff2b65162f z

Nawaka is het 10-daags Nationaal Waterkamp voor alle jeugdleden en begeleiding van waterscouting binnen Scouting Nederland. Het kamp wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van hedendaagse en uitdagende nautische activiteiten en internationale uitwisseling in een uitstekende scoutingsfeer. 

Dit alles met veel activiteiten op en rond het water en bijzondere activiteiten in de voorbereiding naar het kamp toe. Verwachten worden 5.000 jeugddeelnemers met hun begeleiding en daarnaast nog eens 900 vrijwillige medewerkers.

Nawaka wordt eens in de 4 jaar gehouden. Nawaka 2018 zal van 6 t/m 15 augustus 2018 plaatsvinden op het Scouting Landgoed Zeewolde, aan het Nuldernauw. 

Duurzaam

Voor Nawaka 2018 is Duurzaam een kernwaarde. Deelnemers en medewerkers moeten ervaren dat kamperen anno nu juist ook duurzaam mogelijk is. Alle leveranciers worden uitgedaagd Nawaka zo duurzaam mogelijk te maken. Natuur- en Milieu-educatie worden nadrukkelijk opgenomen in de programma’s. Het Scoutinglandgoed Zeewolde besteedt ook veel aandacht aan duurzaamheid. Hergebruik waar het kan, zoals het Fort dat bestaat uit 3 oude portacabins, betimmerd met gebruikt hout. Duurzaam gebruik van het terrein, zoals gescheiden afval inzamelen, transport met zo laag mogelijke milieu-impact (incl stilte), duurzaam inkopen, doelmatig beheer van de gebouwen en het terrein. Ook schoonmaken met ecologisch schoonmaakmiddel wordt gestimuleerd.

Historie

Nawaka is een 4-jaarlijks terugkerend evenement en moet een goede opvolger zijn van de Nawaka’s zoals eerder gehouden van 1950 tot 2014.

Het uitgangspunt voor het kamp is het spelaanbod van waterscouting, waarnaast ook land- en luchtelementen worden aangeboden. Nawaka biedt als grote landelijke ledenactiviteit een uitstekende mogelijkheid om waterscouting binnen en buiten de vereniging te presenteren. Het evenement biedt een platform voor nieuwe ideeën en geeft deelnemers de kans om mee te doen aan groeps-overstijgende activiteiten en kennis te maken met buitenlandse Seascouts. Het  meehelpen organiseren van dit evenement geeft kaderleden van Scouting veel kansen om zich te ontwikkelen. Daarmee is Nawaka ook een proeftuin voor de ontwikkeling van toekomstig talent in de vereniging.

Bezoekersdagen

Op zaterdag en zondag zijn de bezoekersdagen. Op zaterdag kunnen ouders, familie, vrienden, maar vooral ook andere leden van een Scoutinggroep een bezoek brengen aan Nawaka. Samen een tochtje varen over het water of leuke dingen doen op de Centrale Markt en kennisnemen van de ervaringen en mogelijkheden van duurzame diensten en producten. Zondag is het terrein ook open voor bezoekers, speciaal voor mensen uit Zeewolde en omgeving. Op zondag vindt ook een gezamenlijke activiteit plaats waar alle Nawakadeelnemers aan zullen meedoen.

Financiën

De dienst Financiën draagt efficiënt zorg voor de voorbereiding, voortgang, uitvoering, controle en kwaliteit van alle financiële aangelegenheden van het evenement, alsmede van de samenstelling van de begroting, van de financiële informatievoorziening, van het cashmanagement, de inkoop en de sponsoring.